top of page

Onze hartelijke club

Wevelghem Sportif was de eerste voetbalclub in Wevelgem. Die ontstond al in 1921, maar hield in 1939 op te bestaan. Onze huidige club is initieel een fusieploeg tussen FC Verbroedering Wevelghem en Voetbalclub Sportvereeniging Wevelgem. We hebben bijgevolg ons actueel stamnummer 2997 te danken aan deze samensmelting.

In 1924 werd eerst FC Verbroedering Wevelghem opgericht. De club sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg bij de invoering van de stamnummers nummer 454 toegekend. Later, in 1941 ging de ploeg samen met Voetbalclub Sportvereeniging Wevelgem, dat niet bij de KBVB was aangesloten. De fusieclub moest zich dus opnieuw inschrijven. Men schreef zich als Football Club Verbroedering Wevelgem in en kreeg zo stamnummer 2997 toegekend.

Na nog enkele fusies in 1984 met City Wevelgem en in 2002 met SK Gullegem werd in 2008 onder impuls van onder meer Henk Louf en Paul Verhelst SV Wevelgem City nieuw leven ingeblazen. 

Missie 

"Voor SV Wevelgem City is de jeugdopleiding dé reden van ons bestaan. We ontwikkelen onze jeugd op een voor zijn of haar zo hoog mogelijk niveau, binnen een sterke organisatie. De jeugd verzekert hierdoor ons duurzaam bestaan op sportief vlak alsook op vlak van een actief en gezellig verenigingsleven."

#SVWHARTELIJKECLUB

Beheerraad

De volledige werking van de club is opgedeeld in een aantal cellen. Elk lid van de beheerraad, wat het hoofdbestuur van de club is, heeft de verantwoordelijkheid over één of meerdere cellen. Door een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden houden we de beslissingslijnen zo kort mogelijk. Op de maandelijkse beheerraad overloopt elke verantwoordelijke wat er leeft, wat nog dient te gebeuren of wat op de planning staat binnen zijn cel.

De Twaalfde Man

"De twaalfde man" is het kloppend hart van onze club. Dit zijn alle mensen die zich als vrijwilliger en medewerker inzetten voor onze club. Samen zorgen we voor een bloeiende club, waarin alle spelers zich kunnen ontwikkelen tot creatieve en mooie voetballers. 

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk onze vrijwilligers zijn. Niet enkel de mensen die zich dagelijks engageren, maar zeker ook de vele (groot-)ouders en sympathisanten die zich occasioneel inzetten op onze talrijke events, zijn goud waard. Maar willen we onze club nog versterken, dan hebben we blijvend extra helpende handen nodig. Lees dus zeker verder ... .

bottom of page